ข้ามไปยังเนื้อหา

คู่มือเริ่มต้นสำหรับ iPhone, iPod Touch, iPad

iphone4-bw

 

[*] ความหมาย Activate, Jailbreak, Unlock iPhone

[*] การเลือกซื้อ iPhone Lock/Unlock และ True/dtac/AIS หรือ หิ้ว

[*] วิธีการเช็คเครื่อง iPhone ตอนซื้อและสิ่งที่ควรทำ

[*] วิธีการใช้งานพื้นฐานของ iPhone

[*] Firmware และ Modem Firmware กับการ Unlock iPhone

[*] ECID คืออะไร (เฉพาะ iPhone 3GS , iPhone 4, iPod Touch Gen 3, iPod Touch Gen 4 , iPad)

[*] วิธีเก็บ SHSH File (ECID) ผ่าน TinyUmbrella

[*] วิธีแก้ Host File เพื่อ Downgrade Firmware สำหรับคนที่มี ECID หรือ

Downgrade Firmware ผ่าน TinyUmbrella สำหรับคนที่มี ECID

เริ่มต้น

1.[*] ลงโปรแกรม iTunes บนคอมพิวเตอร์

2.[*] การ Activate iPhone
****การ Activate iPhone ผ่าน iTunes ได้ จะทำได้เฉพาะเครื่อง Unlock เท่านั้น โดย iPhone จะติดอยู่ที่หน้า Emergency และ iTunes จะ ฟ้องว่า Sim card not support in this country. ดังนั้นต้องทำ Activate โดยการใช้โปรแกรม Jailbreak บางตัวที่มีความสามารถ Hactivate หรือใช้ซิมที่ถูกต้องตามเครือข่ายที่ซื้อ หรื Sim card Universal ช่วย Activate ครับ ถึงจะเข้าหน้า Springboard (Home)ได้

3.[*] สมัคร Account iTunes Store

[*]สมัคร Account iTunes Store ของไทย
[*]สมัคร Account iTunes Store ของ USA

4.[*] การ Authoize Computer **จำเป็นต้องทำก่อนลงโปรแกรมต่างๆครับ

5.[*] โหลดโปรแกรม ฟรี จาก iTunes Store 1 โปรแกรม แล้ว Sync ลง iPhone

6.[*] การ Sync iPhone

7.[*] การนำเพลง รูปภาพ วิดีโอและเบอร์โทร เข้า iPhone

7.1 วิธีการ นำเบอร์จาก sim เข้า เครื่อง iPhone

7.2 วิธีการนำเบอร์จาก iPhone เข้าไปใน Sim (จำเป็นต้อง Jailbreak ก่อน)

8.[*] วิธีการ Jailbreak iPhone, iPod Touch, iPad

[*] f0recast ทำนาย iPhone, iPod Touch(บอกสถานะเครื่อง)

[*] Jailbreak iPhone Classic (2G)

Firmware 2.2 ใช้โปรแกรม QuickPWN 2.2 ทำการ Jailbreak
Firmware 2.2.1 ใช้โปรแกรม QuickPWN 2.2.5 ทำการ Jailbreak
Firmware 3.0 ใช้โปรแกรม Redsn0w 0.7.X – 0.8 ทำการ Jailbreak

Firmware 3.1/3.1.2 ใช้โปรแกรม Blackra1n RC3

หรือ

*Firmware 3.1/3.1.2/3.1.3 ใช้โปรแกรม Redsn0w 0.9.4

[*] Jailbreak iPhone 3G Lock [เครื่อง USA เป็นต้น]

Firmware 2.2 ใช้โปรแกรม QuickPWN 2.2 ทำการ Jailbreak
Firmware 2.2.1 ใช้โปรแกรม QuickPWN 2.2.5 ทำการ Jailbreak
Firmware 3.0 ใช้โปรแกรม Redsn0w 0.7.X – 0.8 ทำการ Jailbreak

Firmware 3.1/3.1.2 ใช้โปรแกรม Blackra1n RC3

Firmware 3.1/3.1.2/3.1.3 ใช้โปรแกรม Redsn0w 0.9.4

เครื่องได้รับการ Activate แล้วทำตามนี้ Firmware 3.1/3.1.2/3.1.3 ใช้โปรแกรม Spirit

Firmware 4.0/4.0.1 ใช้โปรแกรม Redsn0w 0.9.5 ทำการ Jailbreak

หรือ

เครื่องได้รับการ Activate แล้วทำตามนี้ Firmware 4.0/4.0.1 ใช้วิธีการ Jailbreakme.com ทำการ Jailbreak

Firmware 4.1 ใช้โปรแกรม Redsn0w0.9.6 ทำการ Jailbreak

[*] Jailbreak iPhone 3G Unlock [เครื่อง Hongkong หรือ เครื่อง TRUE/dtac/AIS เป็นต้น]

Firmware 2.2 ใช้โปรแกรม QuickPWN 2.2 ทำการ Jailbreak
Firmware 2.2.1 ใช้โปรแกรม QuickPWN 2.2.5 ทำการ Jailbreak
Firmware 3.0 ใช้โปรแกรม Redsn0w 0.7.X – 0.8 ทำการ Jailbreak

Firmware 3.1/3.1.2 ใช้โปรแกรม Blackra1n ทำการ Jailbreak

Firmware 3.1/3.1.2/3.1.3 ใช้โปรแกรม Redsn0w 0.9.4

Firmware 3.1/3.1.2/3.1.3 ใช้โปรแกรม Spirit

Firmware 4.0/4.0.1 ใช้โปรแกรม Redsn0w 0.9.5 ทำการ Jailbreak

หรือ

เครื่องได้รับการ Activate แล้วทำตามนี้ Firmware 4.0/4.0.1 ใช้วิธีการ Jailbreakme.com ทำการ Jailbreak

Firmware 4.1 ใช้โปรแกรม Redsn0w0.9.6 ทำการ Jailbreak

[*] Jailbreak iPhone 3GS Lock [เครื่อง USA เป็นต้น]

Firmware 3.0 ใช้โปรแกรม Redsn0w 0.8 ทำการ Jailbreak

หรือ

Firmware 3.0 ใช้โปรแกรม PurpleRa1n ทำการ Jailbreak

Firmware 3.0.1 ใช้โปรแกรม Redsn0w 0.8 ทำการ Jailbreak

Firmware 3.1/3.1.2 ใช้โปรแกรม Blackra1n RC3 ทำการ Jailbreak

เครื่องได้รับการ Activate แล้วทำตามนี้ Firmware 3.1/3.1.2/3.1.3 ใช้โปรแกรม Spirit

เครื่องได้รับการ Activate แล้วทำตามนี้ Firmware 4.0/4.0.1 ใช้วิธีการ Jailbreakme.com ทำการ Jailbreak

Firmware 4.1 ใช้โปรแกรม limera1n ทำการ Jailbreak

หรือ

Firmware 4.1 ใช้โปรแกรม Greenpois0n ในการ Jailbreak

[*] Jailbreak iPhone 3GS Unlock [เครื่อง Hongkong หรือ เครื่อง TRUE/dtac/AIS เป็นต้น]

Firmware 3.0 ใช้โปรแกรม Redsn0w 0.8 ทำการ Jailbreak

หรือ

Firmware 3.0 ใช้โปรแกรม PurpleRa1n ทำการ Jailbreak
Firmware 3.0.1 ใช้โปรแกรม Redsn0w 0.8 ทำการ Jailbreak (ตอน Jailbreak เลือก FW 3.0)

Firmware 3.1/3.1.2 ใช้โปรแกรม Blackra1n ทำการ Jailbreak

Firmware 3.1.3 ใช้โปรแกรม Spirit

Firmware 4.0/4.0.1 ใช้วิธีการ Jailbreakme.com ทำการ Jailbreak

Firmware 4.1 ใช้โปรแกรม limera1n ทำการ Jailbreak

หรือ

Firmware 4.1 ใช้โปรแกรม Greenpois0n ในการ Jailbreak

[*] Jailbreak iPhone 4 Lock [เครื่อง USA เป็นต้น]

เครื่องได้รับการ Activate แล้วทำตามนี้ สำหรับ firmware 4.0/4.0.1 ใช้วิธีการ Jailbreakme.com ทำการ Jailbreak

Firmware 4.1 ใช้โปรแกรม limera1n ทำการ Jailbreak

หรือ

Firmware 4.1 ใช้โปรแกรม Greenpois0n ในการ Jailbreak

[*] Jailbreak iPhone 4 Unlock [เครื่อง Hongkong หรือ เครื่อง TRUE/dtac/AIS เป็นต้น]

Firmware 4.0/4.0.1 ใช้วิธีการ Jailbreakme.com ทำการ Jailbreak

Firmware 4.1 ใช้โปรแกรม limera1n ทำการ Jailbreak

หรือ

Firmware 4.1 ใช้โปรแกรม Greenpois0n ในการ Jailbreak

[*] Jailbreak iPad

Firmware 3.2 ใช้โปรแกรม Spirit

Firmware 3.2/3.2.1 ใช้วิธีการ Jailbreakme.com ทำการ Jailbreak

Firmware 3.2/3.2.1/3.2.2 ใช้โปรแกรม limera1n ทำการ Jailbreak

หรือ

Firmware 3.2/3.2.1/3.2.2 ใช้โปรแกรม Greenpois0n ในการ Jailbreak

9. [*] Cydia คืออะไร

10.[*] การUnlock iPhone 3G/3GS/4 เฉพาะ เครื่อง Lock [เครื่อง USA]

Modem Firmware 02.28.00 ใช้โปรแกรม Yellowsn0w ทำการ Unlock
Modem Firmware 04.26.08 ใช้โปรแกรม Ultrasn0w ทำการ Unlock

หรือ

Modem Firmware 04.26.08 ใช้โปรแกรม Purplesn0w ทำการ Unlock

Modem Firmware 05.11.07 ใช้โปรแกรม Blacksn0w ทำการ Unlock

Modem Firmware 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 01.59.00 ใช้โปรแกรม Ultrasn0w ทำการ Unlock

11.[*] วิธีการลงโปรแกรม Crack

[*] เว็บโหลดโปรแกรม

[*] วิธีการลงโปรแกรม Crack สำหรับ Firmware 2.X.X
1. ลงโปรแกรม MobileInstallstion 2.X.X
2. Reboot เครื่อง iPhone
3. SYNC Program ที่โหลดมา ลง iPhone

[*] วิธีการลงโปรแกรม Crack สำหรับ Firmware 3.X.X
1. ลงโปรแกรม App Sync for FW 3.x.x จาก Cydia
2. Reboot เครื่อง iPhone
3. SYNC Program ที่โหลดมา ลง iPhone

[*] วิธีการลงโปรแกรม Crack สำหรับ Firmware 4.X.X
1. ลงโปรแกรม App Sync for FW 4.X.X จาก Cydia
2. Reboot เครื่อง iPhone
3. SYNC Program ที่โหลดมา ลง iPhone

12.[*]การลง ธีม บน iPhone
[*] ลงโปรแกรมWinterboard
[*] ความสามารถพื้นฐานของ Winterboard
[*] ลง Theme ผ่าน Cydia
[*] ลง Theme ผ่านโปรแกรมจัดการไฟล์

13.[*] การแชร์อินเตอร์เน็ต (Internet Tethering) For iPhone 3G/3GS Fw3.0/3.0.1

14.[*] การส่ง MMS ใน iPhone 3G/3GS/4

15.[*] การใช้งาน Internet Tethering ในไทย ในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้

อ่านไว้กันพลาด

[*]Push Doctor แก้ปัญหา Push ไม่ทำงานให้กับ Hacktivate iPhone (เครื่อง Lock)

[*]วิธี ปิด EDGE/3G แบบชัวร์ 100%

[*]การเข้า Restore Mode หรือ Recovery Mode

[*]การเข้า DFU Mode

[*]การ Restore เครื่อง iPhone

[*]การ Update Firmware เครื่อง iPhone

[*]การ BackUp และการ คืนค่า BackUp ผ่าน iTunes

[*]การ Backup แบบ Manual ผ่านโปรแกรมจัดการไฟล์

[*]การ Backup iTunes Library

[*]การ Reset ต่างๆใน iPhone

[*]วิธี Auto Install ไฟล์ .deb

[*]การแก้ปัญหาการ Update และ Restore ที่เจอ error

[*]วิธี Sync iPhone กับคอมหลายๆเครื่องหลายๆเครื่อง

[*]ความหมายและหลักในการตั้งค่า Permission

[*]วิธีใช้โปรแกรม AptBackup [backup โปรแกรมจาก cydia]

[*]Backup โปรแกรมจาก Cydia ง่ายๆด้วย PKGbackup

Zone Download

[*]Download Original Firmware
[*]Downloadโปรแกรมจัดการไฟล์
[*]Download Tool For windows
[*]Download Tool For MAC OSX
[*]Download Boot Loader For iPhone 2G

35 ความเห็น leave one →
 1. macinthai permalink
  25/08/2009 6:36 am

  ดีมากครับ
  จะเข้ามาดูอีกครับ

 2. dOgnOe@t permalink
  13/09/2009 4:39 pm

  ขอบคุณมากครับ สำหรับเว็บหน้านี้

  สุดยอดจริง ๆ

  ผมมีคำถามครับผม

  เครื่องผม iPhone 3Gs (True) ครับ

  – ถ้าอยากจะ Jail ต้องเตรียม back – up อะไรก่อนหรือไม่ครับ
  – ขอไล่ทีละอย่างได้ไหมครับ ว่าผมต้องทำยังไงบ้างเกี่ยวกับ Jail ช่วยลำดับให้ทีนะครับ

  ขอบคุณมากครับ ๆ

  • bluecosmos permalink*
   14/09/2009 8:33 am

   คือการ jailbreak ข้อมูลไม่หายครับ

   แต่การ restore ข้อมูลจะหายครับ

 3. boom permalink
  16/09/2009 4:10 pm

  ได้ความรู้เยอะเลย เยี่ยมครับ

 4. Happy permalink
  19/09/2009 4:24 pm

  Iphone3gs jailbreak แล้วตวามเร็วประมวลผลมันช้าลงไหมครับ ช่วยบอกด้วยครับ

 5. nansy permalink
  03/10/2009 8:31 am

  iphone 3G Firmware 02.28.00
  อยากส่ง mms ทำไงคะ

  • bluecosmos permalink*
   04/10/2009 10:18 am

   ทำไม่ได้ครับ ต้องอัพเป็น fw 3.0 ขึ้นไป

 6. sun permalink
  04/10/2009 4:09 pm

  AWESOME !!

  i’m exchange student went to USA.
  i gonna buy iphone 3gs.
  Thank you so much …

 7. sun permalink
  04/10/2009 4:14 pm

  เออ … ผมต้องการรู้ว่า ถ้าผมซือเครื้อง iphone 3gs จาก USA
  สามารถใช้ในเมืองไทย ได้มั้ยครับ ??

  แล้วอีกอย่างผมยังไม่ซื้อตอนนี้ อะครับ แต่จะซื้อ ประมาณ Jan – April 2010
  คุณคิดว่าสามารถใช้ในเมืองไทย ได้มั้ยครับ ??

  ถ้าใช้ได้ช่วยบอกวิธี การแก้ หรือ ลิง ต่างๆ
  ขอบคุณมากๆ ครับ

  exchange student …

 8. zodiac permalink
  04/10/2009 4:16 pm

  บอร์ดนี้ สุดยอกจริงๆ
  ขอบคุณมากครับ

 9. drink sence permalink
  04/10/2009 4:17 pm

  ทำให้มีความรู้มากขึ้น จริงๆ

  สุดยอดๆๆๆ

 10. sun permalink
  04/10/2009 11:01 pm

  พอดีผมมีคำถามนิดหน่อยอะครับ
  พอดีผมจะซื้อ iphone 3gs อะครับแต่จะซื้อประมาณ Feb – May 2010
  ผมเลยอยากรู้ว่า สามารถนำกลับไปใช้ที่ TH ได้หรือไม่
  ถ้าได้ ช่วยบอกวิธี หรือ ลิงค์ต่างๆ ให้ทีนะครับ
  ขอบคุณมากๆ ครับ

  exchange student

 11. ป้อม permalink
  23/10/2009 9:43 am

  iPhone 3G Lock Firmware 3.0/3.0.1 –> รอ Tool Unlock Baseband ตัวใหม่ ห้าม restore OFW 3.1/3.1.2 ถ้าเผลอ อั๊พไปแล้วพอจะมีวิธีใหนมั้ยครับ

  • bluecosmos permalink*
   23/10/2009 7:55 pm

   jailbreak เพื่อใช้ เปน iPod touch ไปก่อนครับ

 12. gaw permalink
  28/10/2009 7:50 am

  ทำไม ipod touch 3g ของผมมัน เลื่อนจอไม่ได้อะครับ แบบว่า เลื่อนซ้ายขวา ขึ้นลงก็ไม่ได้ ค้างอยู่หน้าเดียวอะครับ แต่สามารถคลิ๊กเข้าโปรแกรมต่างๆได้อะครับ

 13. gaw permalink
  28/10/2009 7:51 am

  เพิ่มเติมครับ ตอนแรกสามารถทำได้นะครับแต่ไม่รู้ไปตั้งค่าดดนอะไรเลยใช้การไม่ได้เลย

 14. 24/11/2009 6:43 pm

  สมัครไปนานสามวันแล้ว ยังไม่ได้ Apple ID เลย มีใครเจอเหตุการณ์นี้บ้างไหมคะ ไม่รู้ต้องทำอย่างไรดี

 15. Bobby permalink
  11/12/2009 10:14 am

  สวัสดีครับ สำหรับ iPhone 3g Firmware 2.2.1 เครื่องซื้อจากเมกา ตอนนี้ใช้ Turbosim unlocked อยู่ครับ ไม่ทราบว่าต้องทำอะไรบ้างครับ และถ้าทำไปแล้ว ประกันจะหายหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

  • Bobby permalink
   11/12/2009 10:18 am

   คืออยากอับเดท Firmware to 3.1.2

  • bluecosmos permalink*
   31/12/2009 3:47 pm

   อัพ fw 3.1.2 แล้วใช้ blackra1n jailbreak แล้วลง sn0w และ cydia ครับผม

   ไม่ต้องใส่ turbosim แล้วครับ

 16. Sun permalink
  13/12/2009 3:01 pm

  ไม่มีสัญญาณ หลังทำลงFW3.1.2 จาก itune แล้วลงblackrain แล้ว แก้ยังไงหรอครับ

  • bluecosmos permalink*
   31/12/2009 3:48 pm

   เครื่อง lock เหรอครับ งั้นลง blacksn0w ยังครับ

 17. moonamtok permalink
  10/02/2010 3:53 am

  มีคำถามครับ ตอนนี้ เครื่อง 3gs จากทรู ผมเผลอ ไปอัพ เป็น 3.1.3 แล้ว

  ตามบอร์ดต่างๆบอก มีวิธืเจลเบรก แต่ยังไม่ได้ผล 100%

  ผมต้องทำยังไงดีครับ ถึงจะเจลเบรกได้ แล้วใช้ได้ดี

  หรือต้องรออีกนานมั้ยครับ รบกวนบอกข้อมูล หรือวิธีด้วยครับ

  ขอบคุณมากกก

  • bluecosmos permalink*
   24/02/2010 3:17 pm

   อืม เครื่อง iboot ใหม่ก็คงต้องรอไปก่อนครับ

   ถ้าเครื่อง iboot เก่าทำได้อยู่แล้วครับ

 18. jalo permalink
  08/03/2010 12:38 pm

  แล้ว ipod ละเจลยังไง

 19. kalaked permalink
  09/04/2010 6:07 pm

  iphone 2g เล่น cydia อยู่ดีๆ ก็ค้าง เปิดไม่ติดเลยค่ะ ขึ้นเป็นรูปแอปเปิ้ล ทำไรไม่ได้เลย ใครรู้ช่วยบอกด้วยค่ะ ขอบคุญค่ะ…

 20. 21/05/2010 9:00 am

  jailbreak หมายความว่าอะไรค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

  • bluecosmos permalink*
   21/05/2010 2:00 am

   การแหกคุกช่วยให้ลงโปรแกรมแคร็กกับเจ๋งๆได้ครับ

 21. น.นำ permalink
  22/05/2010 5:36 pm

  ใช้ 2g ค่ะ แล้ว เจลเบรคจากร้านมา แต่ว่ากลับมาลงเพลงที่บ้านไม่ได้
  ทำยังไงดีคะ? พยายามศึกษาจากข้อมูลที่พี่ๆลงไว้ แต่ทำไม่ได้
  เพราะไม่มีรหัส Library Persistent ID ของเครื่องที่ร้านเค้าอ่ะค่ะ

  ขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ

  ขอบคุณค่ะ

 22. กิ๊ก permalink
  07/08/2553 6:05 pm

  คือแบบว่า เออ อย่าหาว่าโง่เลยนะคะ คือพึ่งซื้อ iphone 3gs มาใหม่ แล้วเข้าเล่นเน็ต แต่ออกจากเน็ตไม่เป็นอ่ะค่ะ กินตังค์เป็นร้อยเลย ช่วยบอกหน่อยนะคะ T^T ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: